18/10/17

Ταφικά Μνημεία της Αρχαίας πόλης Αλίφειρας

 

Τα ταφικά μνημεία. Η νεκρόπολη της Αλίφειρας απλωνόταν στις ανατολικές και νότιες πλευρές του λόφου όπου δεσπόζει η τειχισμένη ακρόπολη με το ιερό της Αθηνάς και τον ναό του Ασκληπιού. Από τα έξι ταφικά μνημεία που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές, το σημαντικότερο και καλύτερα σωζόμενο είναι ο ονομαζόμενος "τάφος του Σεθέα", σύμφωνα με τη χαραγμένη επιγραφή στην πρόσοψή του.

The funerary monuments

The necropolis of Alipheira was located on the East and South slopes of the hill. The most important and best preserved amongst the six funerary monuments so far discovered is the so-called “tomb of Setheas”. The tomb consists of an open air courtyard flanked by two retaining walls. Its façade is the back  there are four elongated spaces for the deposition of the dead.
 (Ministery of Culture – 7th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities)
Ο τάφος του Σεθέα και της Καλλιέρας.

τάφος αυτός βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του λόφου, στην τοποθεσία «Πόρτες». Η πρόσοψη του τάφου είναι εξ ολοκλήρου από λευκό μαρμαρόλιθο σε σχήμα ναού. Ο τάφος αποτελείται από μία υπαίθρια αυλή πλαισιωμένη από δύο τοίχους αντιστήριξης. Η πρόσοψή

του είναι ναόσχημη με αέτωμα και πίσω από αυτήν υπάρχουν τέσσερα στενόμακρα διαμερίσματα για την τοποθέτηση των νεκρών. Πίσω της προσόψεως εκτείνονται τέσσερεις νεκροθάλαμοι. Μεταξύ των πεσσών της προσόψεως ανοίγματα ήταν οι θύρες των νεκροθαλάμων και φράζονταν με μαρμάρινα θωράκια. Οι επιγραφές της προσόψεως του τάφου μάς πληροφορούν ότι σε αυτόν τον τάφο έχουν ταφή ο Σεθέας, η Καλλιέρα, η Τιμαρέτη, ο Δορκίων, ο Αριστέας, η Φίλεια, η Νίκη και μία άλλη γυναίκα της οποίας δεν διεσώθη ολόκληρο το όνομα.

 O τάφος του Ευπατά.

 

H πρόσοψης του τάφου αυτού είναι στραμμένη προς Βορρά. O τάφος αυτός έχει
αναστηλωθεί, αφού έχουν συμπληρωθεί τα ελλείποντα αρχαία τμήματά του. Αποτελείται από βάση, κορμό και στέψη, επί της οποίας ίσταται επιτύμβιος ναΐσκος. O τάφος ανήκει στον Ευπατά και την σύζυγό του Νικιδώ.
 
 Τάφοι της περιοχής «Καμπιών»
 

 
 


Στην περιοχή αυτή έχουν ερευνηθεί τρία ακόμη ταφικά μνημεία, πού έχουν πολλές ομοιότητες με τον τάφο του Σεθέα, δηλαδή προαύλιο, ναόσχημη πρόσοψη και επιμήκεις νεκροθαλάμους.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου