2/6/13

Φανάρι Τόπος Ιστορίας και Πολιτισμού... Phanari, place of history and culture...

Πέτρινο μονότοξο Βυζαντινό γεφύρι  που βρίσκεται, εντός του οικισμού στη θέση «Κιουσέϊκα». Από τα πολύ καλά διατηρημένα γεφύρια της Ηλείας.
Stone single-arched byzantine bridge located in the settlement at the site of “Kiouseika”. One of the better preserved bridges of Heleia.Υδραγωγείο Φαναρίου 

Aquaduct of Phanari

Το καλύτερα σωζόμενο βυζαντινό υδραγωγείο της Ηλείας και από τα καλύτερα της Πελοποννήσου.

The best preserved byzantine aquaduct of Heleia and one of the better of the Peloponnese
Γεφύρι Φαναρίου    Phanari bridge  

Το επιβλητικό μεταβυζαντινό πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Φαναρίου    
The imposing post-byzantine stone arched bridge of Phanari


Απομεινάρια της Τουρκοκρατίας, Ιστορικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος
Relics from the period of Turkish rule. Of historical and tourist interest

1. Το σπίτι του «δίκαιου» Καδή
    The house of the “just” cadi (Turkish judge)
Είναι κατασκευασμένη από εμφανή
λιθοδομή και φέρει ενδιαφέρουσες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως οι εναλλασσόμενοι γωνιόλιθοι, τα λίθινα τοξωτά ανώφλια των παραθύρων

It is built of visible masonry and bears interesting structural details such as the alternating corner stones and the arched stone lintels of the windows

 Η εμπατή του σπιτιού
The basement of the house.
   Εσωτερικό του Σπιτιού, το ανώι 

   House interior, the upper floor


              Κάτω τζάκι δίχως καμινάδα
Low: fire place with no chimneyΗ θολωτή οροφή του υπογείου, το κατώι.
The vaulted ceiling of the basement, the ground floor


2. Το Τζαμί Φαναρίου
The mosqueΠεριμένει υπομονετικά τον αρχαιολόγο ή κάποια υπηρεσία να αφαιρέσουν τις πέτρες και να το           αναδείξουν                                                                                                                                     Patiently awaiting an archaeologist or some authorized service to remove the rubble and make it known
Η βάση του μιναρέ
The base of the minaret


                       
                    Τα σκαλοπάτια για τον μιναρέ
                    The staircase leading to the minaret

3.To Διοικητήριο
The government house
Ερείπια από κτίρια του Διοικητηρίου
Remnants from the buildings of the Government house

4. Λιθόκτιστη είσοδος σπιτιού,
  Stone-built house entrance

    


5. Παλιά Λιθόστρωτα μονοπάτια

     Old cobbled road pathsΟ Κώστας, ο ξεναγός του Φαναρίου με το «Θηρίο του Σπάλα»
Kostas, the tour guide of Phanari with the “Monster of Spala”Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου